Svensk musikvår: In Time

Storkyrkan

Söndag 17 mars 2024
kl. 16:00

Fri entré!

Om konserten

Svensk musikvår är den tio dagar långa musikfestivalen som ger oss en årlig överblick av vad som pågår i det samtida musiklandskapet. Den presenterar brännande aktuell musik som bär vittnesmål och kommenterar vår omvärld.

Inom ramen för 2024 års upplaga av Svensk musikvår ges konserten ”In Time” i Storkyrkan. Konserten är ett tonsättarporträtt av de framstående samtida tonsättarna Paula af Malmborg Ward och Agneta Sköld.

Samtida klanger med ekon av kyrklig tradition blir det då musik av Paula af Malmborg Ward och Agneta Sköld står på programmet. I ”Kyrie” ur Missa Praesentis Dialectica åtföljs den traditionella mässtexten av Tomas Tranströmers dikt ”Klangen”. ”Interiorem” är en sats ur skapelseberättelsen Projektet och Full Fathom Five för sopransolist och piano är en tonsättning av ”Ariels sång” ur Shakespeares Stormen. Orgelfanfaren In Time skrevs för festivalen Organspace hösten 2023 och i a cappella-stycket Den äng som höljts, med text av Åsa Hagberg, stiger lovsången till Gud.

Då S:t Jacobs kammarkör beställde Den levande Maria 2018 fick Agneta Sköld fria händer att leta fram texterna.

– Det finns många Ave Maria-texter. I första satsen blandar jag Ave Maria på latin med Erik Axel Karlfeldts text om den unga oskyldiga Jungfru Maria. En ny ingång till Maria fick jag då jag hittade Ebba Lindqvists texter om vanliga Marior som också har ett barn på armen. Dessa texter använder jag i de tre mellansatserna. I sista satsen använder jag den engelska texten till Marias lovsång Magnificat.

Let Your Light Come är en tonsättning av Psaltaren 42, som börjar med orden ”As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, O God.”

Ur programmet

Paula af Malmborg Wards verk Missa Praesentis Dialectica för fyra soloröster, blandad kör, trumpet och stråkorkester uruppfördes år 2022 i Uppsala domkyrka.

De tidlösa texterna ur mässans ordinarium – mänsklighetens fem djupa andetag av kyrie, gloria, credo, sanctus, agnus dei – kontrasteras i dialog mer vår tids existentiella frågor i nutida poesi med dikter av bl.a. Tranströmer, Key-Åberg, Levertin, Bei Dao och Gu Cheng. Mässan är uppbyggd som dialog mellan nutid och dåtid med traditionella och nya texter samt ett tonspråk som utgör en personlig helhet med influenser av gregorianik, folkmusik, världsmusik, opera och samtida konstmusik. 

I mässans kyrie åtföljs den traditionella mässtexten av Tomas Tranströmers dikt ”Klangen”.

Verket In Time för orgel beställdes av Sveriges Radio P2 inför Stockholms orgelfestival OrganSpace.

Projektet är ett verk i tolv satser av Paula af Malmborg Ward för solister, tre körer, konserterande orgel, slagverk och kammarorkester.

Verket beställdes av Stockholms stifts kyrkosångförbund och uruppfördes 2014 i S:t Jacobs kyrka. Verkets texter är skrivna av ungdomar.

”Crooning” är en jazzlåt för marimba och vibrafon som skrevs till Fredrik Duvling och Daniel Berg (Rhythm Art Duo). Stycket är en lek, tänkt att fylla behovet av en svängig repertoar för malletinstrument.

”Den äng som höljts” är ett verk som har beställts av Stockholms domkyrkoförsamling och som uruppförs vid konserten i Storkyrkan.

Konsertlängd 1 h 15 min

Medverkande

Storkyrkans Kammarkör
Helene Stureborg
dirigent
S:t Jacobs Kammarkör
Gary Graden
dirigent
mezzosopran
Anders Åstrand slagverk
Mattias Wager
orgel och piano

Provlyssna

Lär känna verken.

Similar Posts