Storkyrkans Kammarkör

Storkyrkans Kammarkör bildades i augusti 2023 och är en kör bestående av 40 vokalt välutbildade och erfarna unga sångare i åldrarna 17–26 år – 10 sångare per stämma. En majoritet av körens sångare studerar eller har studerat vid Stockholms musikgymnasium eller Musikskolan Lilla Akademien, och många bedriver högre utbildning inom musik.

Körens repertoar består av konstmusik från alla tider. Det innefattar såväl stora, klassiska verk för kör och orkester som musik av samtida kompositörer för kör a cappella.

Storkyrkans Kammarkör är en del av musikverksamheten i Stockholms domkyrkoförsamling och har således både Storkyrkan och S:t Jacobs kyrka som musikalisk hemvist. Under sitt första verksamhetsår kommer kören att bjuda publiken på lysande konsertupplevelser. Vi hoppas att du i framtiden vill kunna säga: Jag var där!

Dirigent

Körens dirigent är Helene Stureborg.

Bilder