Helene Stureborg

Helene Stureborg har en lång och framgångsrik karriär bakom sig, med betydande meriter både nationellt och internationellt. Hon har organistexamen och diplom i kördirigering från Kungliga Musikhögskolan (KMH) i Stockholm. Studierna bedrevs för prof. Gustaf Sjökvist, prof. Eric Ericson och prof. Kjell Ingebretsen.

Mellan åren 1990 och 2022 arbetade Helene Stureborg som musiklärare och dirigent vid Stockholms musikgymnasium/Kungsholmens gymnasium, och var även dirigent för Kongl. Teknologkören vid Kungliga Tekniska Högskolan mellan 1994 och 2002. Hennes arbete som dirigent för Stockholms Musikgymnasiums Kammarkör, som hon tog över 2002, var en framgångssaga. Under Stureborgs ledning vann kören prestigefulla tävlingar och uppträdde vid evenemang internationellt.

2011 startade Helene Stureborgs Kammarkör på initiativ av sångare som tidigare sjungit i Stockholms Musikgymnasiums Kammarkör.

Under många år undervisade Helene Stureborg i kördirigering och ensembleledning vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm samt vid kurser både i Sverige och utomlands. Hon var medlem av Statens musikverks konstnärliga råd 2014–2016 och 2017 mottog hon utmärkelsen Årets körledare. Sommaren 2018 var hon en av två dirigenter för World Youth Choir på deras sommarsession i Inre Mongoliet och Kina.

Från och med den 1 januari 2023 innehar hon sin nya befattning som planeringschef för Radiokören, men fortsätter som dirigent för Helene Stureborgs kammarkör och med sina internationella frilansuppdrag. Hösten 2023 startar hon Storkyrkans Kammarkör.